Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


presentee (พเรเส็นที-) n.
1. ผู้ถวายตัว
2. ผู้รับของให้
3. ผู้ถูกเสนอให้รับตำแหน่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน