Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


presentable (พริเสน-ทะบ'ล) adj.
1. แสดงตัวได้, แต่งตัวเรียบร้อย, สวย, เรียบร้อย, สามารถจะแสดงได้, ให้เป็นกำนัลได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน