Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


presence (พริเสนท-, พเรส-เอ็นซ) n.
1. บัดนี้, ณ กาลบัดนี้, ปัจจุบันนี้, เดี๋ยวนี้, เวลานี้
2. ไป, อยู่, มา, อยู่ที่นั่น อยู่ในที่นี้
3. มี, การมี
4. ต่อหน้า, เฉพาะพระพักตร์
5. ปรากฏ, แสดง, นำออกแสดง, นำตัว, ถวายตัว, แนะนำให้รู้จัก
6. ท่าทาง
7. ให้, ยื่น, ส่ง, เสนอ
8. เล็ง (ปืน)
9. กำนัล, ของขวัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน