Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prescription (พริซครีพ-ฌัน) n.
1. กำหนด, วางเงื่อนไข, บัญญัติ
2. แนะนำ, (แพทย์) บอกให้ใช้ (ยา)
3. ใบสั่งยา
4. สิทธิในที่ดินซึ่งได้โดยการครอบครองมาเป็นเวลานาน, กำหนดอายุความ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน