Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prep (พเร็พ) n.
1. การเตรียมตัวสำหรับบทเรียนวันรุ่งขึ้น
2. งานบ้าน
3. ขั้นเตรียม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน