Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prejudicially (พเรจุดีฌ-แอ็ลลิ) adv.
1. อุปาทาน, อคติ, ทำให้เกิดอคติ
2. เสียหาย, ความเสียหาย, ทำให้เสียหาย, เป็นผลร้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน