Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prehensile (พริเฮน-ซิล) adj.
1. ซึ่งใช้จับได้ เช่น หางลิงหรืองวงช้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน