Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prefix (พริฟีคซ-) n. vt.
1. คำที่เติมหน้าชื่อบุคคล เช่น นาย มิสเตอร์
2. เติม (พยางค์, ข้อความ, คำ) เข้าไปข้างหน้า, อุปสรรค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน