Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prefer (พริเฟอ-) vt.
1. โอนเอียงไปในทาง, ชอบ, สมัคร, ฝักใฝ่ไปในทาง, สิ่งที่ชอบ, คนที่ชอบ
2. เลื่อนตำแหน่ง
3. เสนอ, ยื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน