Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


preface (พเรฟ-อิซ) n. vt.
1. คำนำหนังสือ, อารัมภกถา, เครื่องนำ, เขียนคำนำสำหรับ (หนังสือ)
2. เริ่ม, นำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน