Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


predicate (พเรด-อิคิท) n. vt.
1. กริยารวมทั้งกริยาวิเศษณ์และกรรม
2. ยืนยัน, กล่าว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน