Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pragmatical (พแร็กแมท-อิแค็ล) adj.
1. ยุ่ง, หัวรั้น, พูดมาก
2. (ประวัติศาสตร์, หนังสือ) ที่มุ่งหมายจะให้เป็นตัวอย่าง, ที่แสดงความเกี่ยวพันของเหตุการณ์
3. ในทางปฏิบัติ
4. อย่างจริงจัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน