Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


practicality (พแรคทิแค็ล-อิทิ) n.
1. เหมาะสมที่จะปฏิบัติ, เกี่ยวกับความสะดวก, เกี่ยวกับการทำจริง ๆ, ทำจริง ๆ, เพ่งเล็งผลในทางปฏิบัติ, รู้จักปฏิบัติ, อย่างจริงจัง, เป็นไปได้ในสภาพอันแท้จริง, ถูกต้องกับสภาพอันแท้จริง, ใช้การได้จริงจัง
2. แท้จริง, (บุคคล) ปฏิบัติจริง
3. มือคล่อง, เป็นการเป็นงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน