Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


powerful (เพา-เออะฟุล) adj.
1. กำลัง, กำลังสำหรับหมุนเครื่องจักร
2. มีกำลัง, แข็งแรง, แรง
3. ใช้กำลังเครื่องจักร, ให้กำลัง
4. บรรจุเครื่อง (เรือ, รถ, เครื่องบิน)
5. กำลังความสามารถ
6. (เรือ, รถ, ห้ามล้อ) ใช้กำลังเครื่องจักร
7. อำนาจ, มีอำนาจ, อานุภาพ, ผู้มีอำนาจ
8. ยังผลกว้างขวาง
9. ประเทศมากมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน