Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pouch (เพาช) n. vt.
1. กระเป๋าเช่นกระเป๋าใส่ยาเส้นหรือกระเป๋าที่ท้องจิงโจ้, อุ้ง, พวง, ใส่กระเป๋า
2. ทำ (เสื้อ) ให้ห้อยเป็นพวง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน