Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poste restante (โพซท เร็ซทานท-)
1. แผนกหนึ่งของที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งทำหน้าที่เก็บจดหมายไว้ให้ผู้รับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน