Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


possessively (พ็อสเสซ-ซิฝลิ) adv.
1. มี, การมี, เป็นเจ้าของ
2. หวงแหน
3. สมบัติ, ดินแดน
4. เข้ายึดเอา, เอา, ได้
5. คุม, คุมสติ
6. ควบคุม, ครอบงำ, ครอบครอง
7. ดลใจ, (ผี) เข้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน