Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


possessive adj.
1. มี, สัมพันธการก, เป็นเจ้าของ, การมี
2. หวงแหน
3. สมบัติ, ดินแดน
4. เข้ายึดเอา, เอา, ได้
5. คุม, คุมสติ
6. ควบคุม, ครอบงำ, ครอบครอง
7. ดลใจ, (ผี) เข้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน