Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


positivism (พอส-อิทิฝิส'ม)
1. ลัทธิที่ถือเอาแต่เพียงสิ่งที่เห็นได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน