Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


positively (พอส-อิทิฝลิ) adv.
1. (กฎหมาย) ที่บัญญัติขึ้นเป็นประมวล หรือพระราชบัญญัติ
2. แน่นอน, แน่ใจแท้จริง, ยืนยันแข็งแรง
3. เป็นตัวเป็นตน
4. (ลักษณะ) เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น ขยัน สุจริต
5. ในทางประกอบ, บวก, ในทางบวก
6. ตัวรูปถ่ายที่มีสีถูกต้อง ตรงกันข้ามกับ negative

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน