Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


position (โพะสีฌ-อัน) n. adj. vt.
1. ท่า
2. ที่, ที่มั่น, ที่เหมาะ
3. วางตัว, วางที่
4. ฐานะ, สภาพ, ตำแหน่ง, ชั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน