Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


population (พอพิวเล-ฌัน) n.
1. บรรจุพลเมือง, อพยพไปอาศัยประชาชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน