Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


popularize vt.
1. เผยแพร่แก่ประชาชน, ทำให้เป็นที่นิยมของประชาชน, ดู people ราษฎร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน