Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


popular adj.
1. ของประชาชน, (ราคา) ย่อมเยา, (สินค้า) สำหรับประชาชน, (รัฐบาล) ที่อาศัยความนิยมของประชาชน, มีคนชอบมาก, เป็นที่นิยมของประชาชน, โดยประชาชน, ของประชาชน, ทำให้เป็นคำนามแสดงผู้กระทำ, ดู people ราษฎร
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน