Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poppy (พอพ-พิ) n.
1. ไม้จำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งคือฝิ่นอีกชนิดหนึ่งขึ้นในทุ่ง Flanders มีดอกสีแดงใช้เป็นเครื่องหมายระลึกถึงผู้ตายในสงคราม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน