Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


polymerize (พอล-อิเมอะไรส) vt.
1. เปลี่ยน (สารประกอบ) โดยวิธีต่ออณู เช่น ในการทำยางเทียมหรือกลั่นน้ำมัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน