Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


polygynist (โพะลีจ-อินิซท) n.
1. ผู้ชายที่มีเมียมาก, ผู้สนับสนุนการมีเมียมาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน