Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poll (โพล) n. vt. vi.
1. หัว, ตัดขนหรือผม
2. การออกเสียงลงคะแนน, (ผู้สมัคร) ได้รับคะแนนเลือกตั้ง, ลงคะแนนเลือกตั้ง, ให้ออกเสียงลงคะแนน, จำนวนผู้ไปออกเสียงลงคะแนน
3. สำรวจความเห็นโดยตั้งคำถามคนจำนวนมาก ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน