Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


political economy
1. เศรษฐวิทยา, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐกิจ, ผู้ควบคุมพรรคพวกการเมืองในสหรัฐอเมริกาวิชาเศรษฐศาสตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน