Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


polish (พอล-อิฌ) n. adj. vt. vi.
1. เกี่ยวกับโปแลนด์, ขัดสี, ขัดถู, มัน, เงา, ยาขัด, ขัด, ดู Pole โปแลนด์
2. ขัดเกลา, สั่งสอน
3. ความเรียบร้อยงดงาม, สละสลวย
4. รำข้าว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน