Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


polarization (โพเลอะไรเส-ฌัน) n.
1. ดู pole ขั้ว, ทำให้มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก คือหันไปทางเหนือ
2. บังคับ (แสง) ให้มีคลื่นไปทางเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน