Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


polarity (โพแล-ริทิ) n.
1. ดู pole ขั้ว, กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก, ลักษณะของแม่เหล็กหรือไฟฟ้าที่จะหันไปทางเหนือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน