Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poky (โพค-อิ) adj.
1. โผล่, เขี่ย, แทง, แหย่, กระทุ้ง, กระตุ้น, ดัน, กระแทก, เสือก, ไส, ผลัก, ยื่น
2. เที่ยวอยากรู้อยากเห็น, เที่ยวยุ่มย่ามดูโน่นดูนี่
3. อยู่อย่างอุดอู้, อุดอู้, คับแคบ, น่าเบื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน