Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poke (โพค) n.
1. ถุง, เขี่ย, แทง, แหย่, กระทุ้ง, กระตุ้น, ดัน, กระแทก, เสือก, ไส, ผลัก, ยื่น, โผล่
2. เที่ยวอยากรู้อยากเห็น, เที่ยวยุ่มย่ามดูโน่นดูนี่, กระสอบ
3. อยู่อย่างอุดอู้, อุดอู้, คับแคบ, น่าเบื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน