Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poisonous (พอย-สนัซ) adj.
1. เป็นพิษ, ยาพิษ, เป็นพิษ, วางยาพิษ, ทายาพิษ (ลูกศร), ใส่ยาพิษ
2. ทำให้ผิดสำแลง
3. ทำให้ (อากาศ) เสีย, ทำ (จิตใจ) ให้เลว, ทำลาย (ความสุข)
4. ความชั่วร้าย, ร้ายกาจ, (ต้นไม้) ที่เป็นพิษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน