Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poise (พอยส) n. vt. vi.
1. ทรงตัว
2. เลี้ยง (ไม้)
3. (เสีย) ท่า, หลัก, ท่าทาง
4. ชู, พุ่ง, ยืน
5. ชั่ง, การชั่ง, ความเที่ยง, อาการทรงตัว, สติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน