Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poetic (โพะเอท-อิค)
1. ของกวี หรือในโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน