Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


poach (โพช) vt. vi.
1. ล้ำ, ทอด (ไข่) ในน้ำ
2. ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของผู้อื่น
3. แย่งตีลูก, แย่ง
4. แหย่, แยง, ย่ำ
5. หยุ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน