Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plutocratic (พลูโทะคแรท-อิค) adj.
1. ซึ่งมั่งมี, ซึ่งมีอำนาจด้วยความมั่งมี, ซึ่งใช้อำนาจคนมั่งมี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน