Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plutocracy (พลูทอค-ระซิ) n.
1. การปกครองโดยคนมีเงิน, วิธีปกครองให้คนมีเงินมีอำนาจ, พวกคนมั่งมี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน