Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plume (พลูม) n. vt.
1. ขนนกขนหนึ่ง, ขนนกปักหมวก
2. เสื้อผ้า, แต่งตัว
3. ขยับ (ปีก), ภูมิใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน