Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plug (พลัก) n. vt. vi.
1. เครื่องอุดหรือเครื่องจุก เช่นจุกไม้ก๊อก
2. เครื่องเสียบ
3. หัวเทียนเครื่องยนต์
4. เครื่องอุดรูฟัน
5. หมุดที่ใช้ในการรังวัด, หิน ดินที่อุดรูภูเขาไฟ
6. ยาสูบชนิดฉุน ทำเป็นดุ้น ๆ
7. อุด
8. ชักโครกในส้วมยิงต่อยพากเพียรทำเผยแพร่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน