Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


please send money and/or clothes
1. โปรดส่งเงิน หรือเสื้อผ้าหรือทั้งเงินและเสื้อผ้าก็ได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน