Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


platform (พแลท-ฟอม) n.
1. ยกพื้น, แท่น, ฐานปืน
2. ชานชาลาสถานี
3. เวทีสำหรับพูด, การแสดงสุนทรพจน์บนเวที, การปราศรัยกับหมู่ชน
4. นโยบายของพรรคการเมืองที่แถลงต่อประชาชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน