Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plasma (พแลส-มะ) n.
1. ส่วนเหลวของโลหิตและน้ำเหลือง
2. ก๊าซที่ร้อนจัดจนเปลี่ยนสภาพเหมือนก๊าซในดวงอาทิตย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน