Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


plaque (พแล็ค) n.
1. แผ่นโลหะ ดิน ไม้ ปูน งา ที่สลักภาพหรือจารึกตัวหนังสือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน