Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pious (ไพ-อัซ) adj.
1. เคร่งครัดในทางศาสนา, นับถือพระ, มีศรัทธาแก่กล้า
2. กตัญญู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน