Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pinprick
1. การแทงด้วยเข็ม, การรบกวนเล็กๆ น้อยๆ
2. ถ้อยคำเสียดสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน