Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pink (พิงค) n. adj. vi.
1. สีแดงเรื่อ, สีชมพู, สีปูนแห้ง, เสื้อแดงที่นักล่าสัตว์สวม, (เครื่องยนต์) กระตุก
2. นักล่าสุนัขจิ้งจอก
3. โอนเอียงไปทางลัทธิคอมมิวนิสต์, ผู้มีความเห็นเช่นนี้
4. ยอด (แห่งสุขภาพ, ความสมบูรณ์)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน