Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ping (พิง) n. vi.
1. เสียงหึ่งหรือเสียงหวือ, เสียงเครื่องยนต์กระตุก, ส่งเสียงเช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน